تازه های کتاب


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۷۳۰ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
BF‎ ۱۷۵‎ /ی‎۹‎ ن‎۲یونگ،کارل گوستاو، ۱۸۷۵ - ‎۱۹۶۱ناخودآگاه جمعی و کهن الگوکارل گوستاو یونگ؛ مترجمان فرناز گنجی، محمدبافر اسمعیل پور
DSR‎ ۱۴۴۸‎ /ک‎۴‎ ش‎۸کرونین،استفانیرضاشاه و شکل گیری ایران نویناستفانی کرونین؛ترجمه مرتضی ثاقب فر
B‎ ۸۰۹‎ /۸۳۳ /ش‎۴‎ خ‎۹شریف زاده، رحمانخوشامدگویی به تناقض : جستاری در باب پارادوکس،تناقض و تناقض باوریرحمان شریف زاده
HM‎ ۶۰۶‎ /ف‎۲‎ ن‎۹نویدنیا، منیژه، ‎۱۳۴۳ -جامعه‌شناسی تحلیلیمنیژه نویدنیا
HM‎ ۸۳۱‎ /الف‎۵‎ ص‎۴اسدی، علی، ۱۳۱۴ - ‎۱۳۷۰.صدایی که شنیده نشد : نگرش‌های اجتماعی- فرهنگی و توسعه‌ی نامتوازن در ایران گزارشی از یافته‌های طرح "آینده نگری"/علی اسدی، مجید تهرانیان ؛ به کوشش عباس عبدی، محسن گودرزی.
PT‎ ۲۵۷۹‎ /هـ‎۹‎ خ‎۵هولدرلین، فریدریش، ۱۷۷۰ - ‎۱۸۴۳خسروانی هافریدریش هولدرلین؛ برگردان شاپور احمدی
HM‎ ۲۵۱‎ /ش‎۹‎ ک‎۲شوشا، هلن، Chauchat, Heleneکاوش در جامعه‌شناسی روانیهلن شوشا؛ ترجمه مرتضی کتبی
N‎ ۷۲‎ /الف‎۳‎ ر‎۲۳رامین، علی، ‎۱۳۲۱ - ، مترجم، گردآورندهنظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنرترجمه و نگارش علی رامین
BJ‎ ۱۴۲‎ /ف‎۴‎ م‎۲ ۱۳۹۸فراستخواه، مقصود، ‎۱۳۳۵ -ما ایرانیان : زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانیمقصود فراستخواه
H‎ ۶۱/۲۸‎ /م‎۸‎ ف‎۹مورگان، دیوید ال.، Morgan, David L.فوکوس گروه به مثابه پژوهش کیفیدیوید مورگان ؛ ترجمه‌ی نصرت فتی
آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۸