تازه های کتاب


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
BP‎ ۱۸۸‎ /۱۳ /ح‎۴۷‎ الف‎۲حسینی بیرجندی، حسن، ‎۱۳۵۰ -اتحاد و اختلاف افق‌ها در رویت هلال از دیدگاه فقهای اسلامیمولف حسن حسینی
QD‎ ۲۲‎ /ف‎۹‎ ک‎۹کیا، بیژن، ‎۱۳۴۷ -صید شاه ماهی : روایت زندگی استاد شامخ دکتر سیدحبیب فیروزآبادینویسندگان بیژن کیا، حمید روزیطلب ؛ به سفارش و حمایت بنیاد نخبگان استان فارس.
S‎ ۵۸۷‎ /۵ /ر‎۹‎ الف‎۸الووی، برایان، Alloway, Brian J .روی در خاک‌ها و تغذیه گیاهان زراعیبرایان‌جی. الووی؛ ترجمه محمدعلی بهدانی، الیاس آرزمجو ؛ ویراستار علمی محمدجواد وحیدی.
GV‎ ۷۱۳‎ /م‎۳۴۵مدیریت ریسک در ورزشتالیف کورش ویسی... [ و دیگران ]؛ ویراستار آرش ویسی.
CB‎ ۱۵۸‎ /آ‎۴۶آشنایی با برخی تجارب آینده‌نگاری و آینده‌پژوهی در جهان : ویراست دوم: مطالعه موردی اروپانگارندگان علی پایا ... [و دیگران] ؛ ویراستار علمی و ادبی حسن بشیری.
HM‎ ۸۳۱‎ /س‎۴‎ ع‎۷سریع‌القلم، محمود، ‎۱۳۳۸ -عقلانیت و آینده توسعه‌ی یافتگی ایرانمحمود سریع‌القلم
HD‎ ۶۲/۵‎ /ر‎۹۳‎ ن‎۹ریس، اریک، Ries, Eric، ‎۱۹۷۸ -نوپای ناب، The lean startupنویسنده اریک ریز ؛ مترجمان محمدجواد احمدپور، علی فاطمی‌خوراسگانی ؛ با همکاری مرکز کارآفرینی ستکا.
HB‎ ۵۰۱‎ /ع‎۸‎ ر‎۵علیزاده بیرجندی، زهرا، ‎۱۳۴۴ -رشد سرمایه‌داری و استعمار غربزهرا علیزاده‌بیرجندی، کتایون زارعی‌طوسی، سمیه پورسلطانی
RJ‎ ۵۰۶‎ /ک‎۷۷‎ خ‎۹خوشبختی، جعفرکاهش بیش‌فعالی در کودکان عقب مانده ذهنی؛ تمرین‌های ایروبیکمؤلفان جعفرخوشبختی، سهیلا رنج‌بخش؛ ویراستار هدی صابری‌راد.
QE‎ ۳۶۳/۲‎ /و‎۹‎ ک‎۲ویلسون، ریچارد، Wilson, Richard L .، ‎۱۹۴۹ -کانی‌ها و سنگ‌هاجی. ریچارد ویلسون ؛ ترجمه علی‌اکبر حسن‌نژاد، رضا خواجوند.
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸