تازه های کتاب


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۷۳۰ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
HM‎ ۴۳۵‎ /ش‎۹‎ ج‎۲شیلینگ، کریس، Shilling, Chrisجاه‌طلبی جامعه‌شناسی : شکل‌های بنیانی زندگی اجتماعی و اخلاقینوشته کریس شیلینگ ، فیلیپ‌ای. ملور؛ ترجمه میلاد رستمی، طاها عشایری.
BM‎ ۷۲۹‎ /ز‎۹‎ ع‎۸علیخانی، الهه، ‎۱۳۶۰ -مجموعه مقالاتی در باب زن در ادیان و عرفانالهه علیخانی
BBR‎ ۵۵‎ /ت‎۵۶‎ د‎۹ده‌دستی، محمودرضا، ‎۱۳۵۷ -جامعه‌شناسی فلسفی "پیشاذهن و مفهوم" : (دریچه‌ای برای ورود به مبحث حال و وضع)مولف محمودرضا دهدستی؛ ویراستاری گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان و روش‌شناسان.
HM‎ ۶۰۶‎ /ف‎۲‎ د‎۹ده‌دستی، محمودرضا، ‎۱۳۵۷ -معنای جامعه‌شناسیمحمودرضا دهدستی؛ ویراستار گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان و روش‌شناسان.
HF‎ ۵۵۴۹‎ /۵ /ت‎۷۴‎ ب‎۲بتچو، نیرمال کومار، Betchoo, Nirmal Kumarمدیریت تنوع محیطهای کاری در مفهوم معاصرنوشته نیرمال کومار بتچو؛ مترجمین علیرضا کوشکی‌جهرمی، سارا طاهری.
BD‎ ۲۳۶‎ /ح‎۹‎ هـ‎۹حنفی، حسن، Hanafi, Hasan، ‎۱۹۳۵ -هویت به مثابه آزادی : خوانشی فلسفی از یک مفهومحسن حنفی؛ ترجمه‌ی سعدالله همایونی، اکرم مدنی.
GN‎ ۳۴۵‎ /ف‎۲‎ گ‎۲فترمن، دیوید ام، Fetterman, David M .1954 ,-، ‎۱۹۵۴-گام به گام با مردم‌نگاریدیوید فترمن ؛ مترجم زهرا عابدی با همکاری یاسر رستگار.
HM‎ ۴۷۹‎ /و‎۲۵‎ ل‎۹لوویت، کارل، Lowith, Karl، ۱۸۹۷ - ‎۱۹۷۳ماکس وبر و کارل مارکسکارل لویت؛ مترجمان زهرا نعمت‌اللهی، زهرا طاهری، امیرحمزه فرج‌الهی ؛ ویراستاری گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان و روش‌شناسان.
HC‎ ۷۹‎ /م‎۶‎ م‎۲مایلز، استیون، Miles, Stevenمصرف‌گرایی شیوه‌ای از زندگینوشته استیون مایلز ؛ ترجمه فردین علیخواه.
GB‎ ۴۳۸‎ /الف‎۹‎ الف‎۵اسکانی کزازی، غلامحسین، ‎۱۳۶۰ -ژئومرفولوژی کارست : زاگرس چین خورده (با تاکید بر تاقدیس خاویز حد فاصل خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد و بوشهر)تالیف غلامحسین اسکانی‌کزازی
آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۸