تازه های کتاب


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۳۰ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
ML‎ ۳۸۰۰‎ /ز‎۹‎ ج‎۲زیلبرمان، آلفونس، Silbermann, Alphons، ۱۹۰۹ - ‎۲۰۰۰جامعه‌شناسی موسیقیآلفونز سیلبرمن؛ ترجمه روح‌الله قاسمی.
HV‎ ۶۹۷‎ /هـ‎۹‎ ر‎۹هولوسکو، مایکل، Holosko, Michael J .روش‌های مددکاری اجتماعی در ارتباط با افراد وخانواده‌ها ارزیابی‌ها و مداخلات مبتنی بر شواهدنگارش مایکل جی. هولوسکو ، کاترین ن. دالموس ، کارن ام. سوورز ؛ مترجم اسماعیل عباسی‌زاغه .
BL‎ ۳۰۴‎ /ک‎۸‎ س‎۷کمبل، جوزف، Campbell, Joseph، ۱۹۰۴ - ‎۱۹۸۷سفر قهرمان : جوزف کمبل درباره‌ی زندگی و آثارشجوزف کمبل ؛ ترجمه‌ی عباس مخبر.
PIR‎ ۸۰۸۲‎ /س‎۲‎ غ‎۴ساعدی، غلامحسین، ۱۳۱۴- ‎۱۳۶۴غریبه در شهرغلامحسین ساعدی
PJA‎ ۲۲۲۵‎ /هـ‎۹‎ م‎۶هواس، عبدالحق حمادیالمعلقات الروایه... و التسمیه
Z‎ ۱۱۳‎ /۳ /ن‎۴‎ ت‎۳ندی مرعشی هواری، دتحقیق المخطوطات و قرائن السیاقد. نی مرعشی هواری
HC‎ ۷۹‎ /الف‎۷‎ ج‎۷فطرس، محمدحسنمباحثی از اقتصاد محیط زیست (مجموعه مقالات)محمدحسن فطرس
HM‎ ۸۲۱‎ /الف‎۹‎ ت‎۲گودرزی، سعید، ‎۱۳۵۵ -نابرابری و امنیت در سطوح خرد و کلان : بررسی نظری و تجربیمولفین سعیدگودرزی، نورالدین اله‌دادی
RC‎ ۴۸۸‎ /ک‎۹‎ گ‎۴۲ ۱۳۹۷کری، اشنایدرگروه درمانی (فرایند و کاربست گروها)تالیف ماریان اشنایدر کری، جرالد کری، سیندی کری؛ ترجمه یحیی سید محمدی
PIR‎ ۳۷۳۱‎ /م‎۶‎ ب‎۴مظفری، الهام، ‎۱۳۶۵ -جامعه‌شناسی تاریخی شعر فارسی ( ظهور و بروز عوام‌گرایی در شعر فارسی )الهام مظفری‌ساغند
آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۸