تازه های کتاب


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
LC‎ ۱۰۴۷‎ /الف‎۵‎ م‎۳محمودی سفید کوهی، حسین، ‎۱۳۵۵-نظام آموزش اسژانیا با رویکرد آموزش های فنی و حرفه ایمولفان : حسین محمودی سفید کوهی، عبدالله آراسته، روحالله منصور کیانی
DSR‎ ۱۵۵۳‎ /ع‎۵‎ ز‎۸عشقی، لیلی، ‎۱۳۲۴-زمانی غیر زمانها (امام، شیعه و ایران)لیلی عشقی ؛ ترجمه احمد نقیب زاده
T‎ ۵۸/۵‎ /ب‎۲باز خوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعاتتالیف علیرضا حسن زاده ... [ودیگران]؛ ویراستار علمی و ادبی نصرالله حسن زاده و علیرضا کبودان
PE‎ ۱۱۲۷‎ /آ‎۷‎ ت‎۸آقا ابراهیمی، محمدرضاانگلیسی تخصصی برای دانشجویان مهندسی قدرتتالیف: محمد رضا آقا ابراهیمی، فریده فرهادی
RB‎ ۱۷۰‎ /ل‎۹‎ آ‎۸لیستر، کارولین، Lister, Carolyn، ‎۱۹۶۶ -آنتی اکسیدانها انقلابی برای سلامتینویسنده کارولین لیستر ؛ برگردان از فرید مرادی‌نژاد
LB‎ ۲۸۳۸‎ /م‎۲‎ ن‎۶مارزینو، رابرت، Marzano, Robert J .، ‎۱۹۴۶ -نظارت اثر بخش پشتوانه‌ی علم و هنر تدریسرابرت‌جی. مارزانو، تونی فرون‌تایر، دیوید لیونگ‌استون؛ ترجمه ایرج نیک‌پی، عاطفه علیمرادی
S‎ ۵۶۶‎ /۵۵ /ک‎۲‎ ط‎۴کالینز، کلر، Collins, Claire A .طرح و تفسیر آزمایش‌های آماری (با مثال‌های کشاورزی)کلر کولینز، فرانسیس سینی؛ترجمه مسعود خزاعی، همایون فرهنگ‌فر [به سفارش دانشگاه بیرجند].
BP‎ ۱۰۳/۴‎ /آ‎۳‎ م‎۷آخوندی، محمدباقر، ‎۱۳۴۸ -مفاهیم اجتماعی در قرآن بر اساس تفسیر راهنمامحمدباقر آخوندی، علی‌نقی ایازی؛ تهیه دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی.
TJ‎ ۱۵۳‎ /ف‎۴‎ ک‎۸فروزان، محمدرضا، ‎۱۳۵۲ -کلید نرم‌افزارهای مهندسی مکانیک تحلیلیمحمدرضا فروزان، محمود کدخدایی
PIR‎ ۲۶۳۱‎ /ز‎۹‎ ز‎۲زینلی؛ محمد جوادزبان و ادبیات فارسی بانضمام سوالات سال ‎۱۳۸۶ و ‎۱۳۸۷ اجرایی با پاسخ تشریحیمولف: محمد جواد زینلی
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸