تازه های کتاب


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
G‎ ۱۵۵‎ /آ‎۱‎ الف‎۵۴اسمعیل‌نژاد، مرتضی، ‎۱۳۵۹ -کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه‌ریزی گردشگریمولفین مرتضی اسمعیل‌نژاد ، فهیمه شهرکی
TK‎ ۷۸۷۴‎ /۶۵۴ /ر‎۶‎ ط‎۴ ۱۳۹۶رضوی، بهزادطراحی مدارهای CMOS آنالوگبهزاد رضوی؛ مترجمان محمود دیانی، محمد حسین زارع
Z‎ ۹۶۶‎ /ل‎۹‎ ن‎۶لنکستر، فدریک ویلفرید، ‎۱۹۹۳ -نظامهای بازیابی اطلاعات ویزگیها آزمون و ارزیابیاف ویلفرید لنکستر؛ ترجمه جعفر مهراد
HF‎ ۵۳۸۶‎ /ی‎۲‎ ک‎۲۸۷یادگاری، رضاکارآفرینی به شیوه محمود خلیلی : بنیانگذار صنعت گاز مایع در ایرانو شرکت بوتاننویسندگان رضا یادگاری ؛ مهشید سنایی فرد
QH 308.2 .k44 1980keeton, William TBiological scienceWilliam T. Keeton
QH 581.2 .C4Cell biologyE. D. P. De Robertis, w.w. Nowinski, Saez, F. A
QE 26 .B46Bellair, Pierre.Elements de geologiePierre Bellair, Charles Pomerol
TD 345 .H25 2001Hammer, Mark J., 1931-Water and wastewater technologyMark J. Hammer
GN 790 .F5Fergusson, Jamesmonuments me galithiques de l monde entierJames fergusson
QK 15 .M33 2004Magnin-GonzeHistoire de la botaniqueJoe lle Magnin-Gonze.
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸