تازه های کتاب


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۷۳۰ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
HV‎ ۱۴۵۱‎ /م‎۲‎ الف‎۲ماریارتی، جو، Moriarty, Joاثربخشی مددکاری اجتماعی بزرگسالان ( یک مطالعه‌ی حوزه‌ای سیستماتیک)مولفین جو موریارتی، جیل مانتروپ؛ مترجم اسماعیل عباسی‌زاغه.
PIR‎ ۸۰۰۹‎ /الف‎۵‎ د‎۲اسحاقیان، جواد، ‎۱۳۲۷ -داستان شناخت ایران : نقد و بررسی آثار جمال‌زادهجواد اسحاقیان
HV‎ ۴۳‎ /الف‎۲استانداردهای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی[تهیه کننده اتحادیه ملی مددکاران اجتماعی]؛ مترجمان اسماعیل عباسی، سجاد مجیدی‌پرست، حسین رضایی‌حسین‌آبادی.
PN‎ ۷۵‎ /ب‎۹‎ الف‎۹ایگلتون، تری، Eagleton, Terry، ‎۱۹۴۳-والتر بنیامین یا به سوی نقدی انقلابیتری ایگلتون ؛ ترجمه‌ی مهدی امیرخانلو، محسن ملکی.
DS‎ ۱۴۵‎ /آ‎۴‎ ع‎۹آرنت، هانا، ۱۹۰۶ - ‎۱۹۷۵، Arendt, Hannahعناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیترهانا آرنت؛ ترجمه مهدی تدینی.
NA‎ ۲۵۴۰‎ /د‎۹‎ م‎۶دوباتن، آلن، ‎۱۹۶۹ -، De Botton, Alainمعماری شادکامیآلن دوباتن؛ ترجمه محمدرضا مردانیان.
PIR‎ ۳۸۱۱‎ /ف‎۴۵‎ ع‎۵فیاد، حسن ، ‎۱۳۲۲ -عشق فروغ جهان استحسن فیاد
DSR‎ ۶۵‎ /ر‎۹‎ الف‎۳۵احمدی، حمید، ‎۱۳۳۶ -، گردآورنده، مترجمهویت ایرانی : از دوران باستان تا پایان پهلویاحمد اشرف و دو مقاله از گراردو نیولی و شاپور شهبازی ؛ ترجمه و تدوین حمید احمدی.
B‎ ۷۹۱‎ /ش‎۸‎ د‎۴شلینگ، فریدریش ویلهلم یوزف فون، ۱۷۷۵ - ‎۱۸۵۴، Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph vonدر باب تاریخ فلسفه‌ی جدید : درس‌گفتارهای مونیخفریدریش‌ویلهم‌یوزف شلینگ؛ ترجمه‌ی مسعود حسینی؛ ویراستار مرتضی نوری.
BD‎ ۱۲۱‎ /ح‎۵‎ ن‎۷حسینی شیرازی، مرتضی، ‎۱۳۴۳ -هرمنوتیک و نسبیت حقیقت، شناخت و زبانمرتضی شیرازی؛ ترجمه ی محمدجواد معموری
آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۸