کارگاه های برگزار شده


نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
عنوان کارگاه برگزار شدهتاریخ برگزاریمحتوای آموزشی کارگاه
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی (ویژه دانشجویان دکترا)1397/7/19http://birjand.ac.ir/file/download/page/1540979892-1.pdf
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)1397/7/19http://birjand.ac.ir/file/download/page/1540979184-.pdf
اصول و روش تألیف کتاب دانشگاهی1397/10/15http://birjand.ac.ir/file/download/page/1546858998-new-folder.zip
آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۷