گیگالیب www.gigalib.org

تعداد بازدید:۴۷۶۴۹
گیگالیب  www.gigalib.org

در باره گیگالیب ( به نقل از پایگاه گیگالیب )

   کتابخانه دیجیتال گیگا بر آنست تا با تمام توان دسترسی آنلاین و روزآمد پژوهشگران و دانشگاهیان کشور را به ناب و معتبرترین پایگاههای علمی دنیا به سان و در سطح پیشروترین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دنیا میسر سازد و این مهم از آن جهت پر اهمیت جلوه می نماید که دسترسی جامعه علمی کشور به منابع روزآمد علمی در خلال سالیان گذشته همواره با محدودیت های فراوانی روبرو بوده است. لذا، امید است با امکان بدیع و بی نظیری که توسط کتابخانه دیجیتال گیگا جهت به روز نمودن دانش جامعه علمی و دانشگاهی کشور فراهم گردیده، رشد علمی میهن عزیزمان شتابی بیش از گذشته نسبت به شاخص های مطرح جهانی یافته و بدین وسیله گام بلندی در راستای نیل به اهداف بلند علمی ایران 1404 و سالیان پس از آن برداشته شود. به امید ایرانی آباد و سربلند

لینک ورود به پایگاه اطلاعات علمی گیگالیب