آشنایی با رشته آمار و فرصت های شغلی آن

۱۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۴ کد : ۱۵۸۸۳ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۷۹۳
مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه بیرجند برگزار می کند:
 
برنامه گفتگوی زنده اینستاگرامی با موضوع «آشنایی با رشته آمار و فرصت های شغلی آن»
 
مهمانان ارجمند:
 
آقای دکتر مجید چهکندی (مدیر گروه آمار دانشگاه بیرجند و دانش آموخته کارشناسی دانشگاه بیرجند)
 
آقای دکتر محمد خراشادیزاده(عضو هیئت علمی و مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه بیرجند و دانش آموخته کارشناسی دانشگاه بیرجند)
 
جناب آقای مرتضی حاجی حسینی(دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی دانشگاه البرتا کانادا و دانش آموخته کارشناسی آمار دانشگاه بیرجند)
میزبان:
خانم محبوبه ملکانه (کارشناس مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه بیرجند) از طریق صفحه مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه بیرجند
 
 زمان: پنجشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۱
آدرس اینستاگرام مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه بیرجند:
 
 
@Birjand_counseling
آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰