گروه آمار

گروه آمارعلاوه بر دور های کارشناسی، از سال       به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و از سال      در گرایش کاربردی اقدام نموده است. این گروه هم اکنون دارای 12 عضو هیئت علمی، 48 دانشجوی کارشناسی38  دانشجوی کارشناسی ارشد و 27 دانشجوی دکتری می باشد. تا کنون بالغ بر   دانشجو در مقطع کارشناسی، 59 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 7 دانشجو در مقطع دکتری فارغ التحصیل نموده است.


تعداد اعضای هیات علمی گروه  

  گروه        استاد        دانشیار       استادیار      مربی       جمع

-------------------------------------------------------------------------------
   آمار           -              7              5              -            12

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۸۷۲