دانشکده علوم ریاضی و آمار

دانشکده علوم ریاضی و آمار در سال ۱۳۹۲ از دانشکده علوم تفکیک شد و از مجموع ۱۲۳۴۸ دانشجوی دانشگاه, سهم دانشکده ۳۵۳ دانشجو است. این دانشکده دارای ۳۰ عضو هیأت علمی در دو گروه ریاضی (گرایش محض و کاربردی) و آمار است. گروه ریاضی که همزمان با تاسیس دانشگاه بیرجند فعال بوده علاوه بر دوره‌های کارشناسی، از سال ۷۹ به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته ریاضی و گرایش های جبر، آنالیز، هندسه و از سال ۸۶ به پذیرش دانشجوی دکتری در رشته ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات اقدام نموده است.  این گروه هم اکنون دارای ۱۸ عضو هیأت علمی (که ۱۳ نفر دارای مرتبه استادیاری و ۴ نفر دارای مرتبه دانشیاری و یک نفر دارای مرتبه مربی) و مجموعا دانشجو است. گروه ریاضی در بین گروه های ریاضی سراسر کشور همواره جایگاه خاصی از نظر قبولی در کارشناسی ارشد داشته به طوری که در سال ۷۲ از این لحاظ، رتبه دوم کشوری را کسب نموده است. گروه آمار درسال ۸۱ تأسیس و هم اکنون دارای ۱۲ عضو هیأت علمی (۵ نفر استادیار و۷ نفر دانشیار) و مجموعاً ۱۵۸دانشجو است. گروه آمار همواره در بین گروه‌های آمار سراسر کشور دارای جایگاه خاصی بوده به طوریکه دانشجویان این گروه معمولا در بین رتبه‌های برتر المپیادهای دانشجویی حضور داشته‌اند. همکاران گروه آمار علاوه بر آمادگی فعالیت در امر پژوهش، آمادگی برگزاری دوره های مختلف آموزشی به منظور انجام درست تجزیه و تحلیل‌های آماری برای کلیه ارگانها و موسسات را دارند.