برنامه راهبردی

تعداد بازدید:۱۸۷۰

بطور کلی، جهت گیری راهبردی دانشکده علوم ریاضی و آمار پردیس علوم پایه دانشگاه بیرجند همواره مبتنی بر اصول و سند افق چشم انداز ۱۴۰۴ وزارت علوم تحقیقات و فنآوری خواهد بود. مختصری از اهم موارد مذکور در این سند عبارتند از:

- علوم پایه، علومی است سرآمد در منطقه مبتنی برآمایش سرزمین و دسترسی همگانی و برخوردار از متخصصانی متعهد، خلاق، نوآور، کارآفرین و پیشتاز در مرزهای علم و دانش و با توانایی ایجاد بسترهای لازم در نیل به سمت فنآوری کارآمد و تولید علم و تکنولوژی، جهت توسعه و پیشرفت کشور.

- مهمترین ماموریت علوم پایه به عنوان یکی از مهمترین زیرمجموعه های آموزش عالی در قلمروهای آموزش و پژوهش عبارتند از:

۱- تعلیم و تربیت نیروی انسانی متخصص، خلاق، و کارآفرین با رویکرد خودکفایی علمی و اقتصادی

۲- ایجاد شرایط لازم جهت دستیابی به استقلال اقتصادی با استفاده از منابع طبیعی از طریق ترویج و گسترش صادرات مبتنی بر علوم پایه

۳- ایجاد زیرساخت های علمی مستقل از افراد با ماهیتی ساختارمند و نه تقلیدی با هدف پیشتازی در مرزهای علم و فنآوری با مرجعیت علمی در منطقه

۴- نفش آفرینی موثر در جهت دستیابی به فنآوری های نوین و ثروت آفرین متناسب با اولویت ها، نیازها و مزیت های نسبی کشور و انتشار و کاربست آنها در ساختارهای آموزشی و پژوهشی، صنعتی و خدماتی در هر دو سطح ملی و بین المللی.

- در این برنامه راهبردی بطور خاص برای دانشکده علوم می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- با محوریت اخلاق، ارتقا، ارتباط و توسعه و تعمیق اخلاق کاری و حرفه ­ای این موارد مدنظر می باشد:

 • احترام متقابل و حفظ کرامت افراد
 • تعامل سازنده و مؤثر بین همکاران و تبادل نظرات و تجارب
 • نظم و انضباط کاری
 • تعهد و مسئولیت پذیری در قبال انجام وظایف
 • ارتقای نقش الگویی همکاران علمی کارشناسان و کارکنان در در ارتباط با دانشجویان

۲- با محوریت ارتقای علمی افراد به این موارد می توان اشاره کرد:

 •  بهبود عملکرد اعضای هیأت علمی، کارشناسان و کارکنان
 •  خلق دانش و زمینه مناسب برای تبادل تجارب
 •   توجه به خود ارزیابی
 •  ارتقای کیفیت تدریس
 •  تدوین و ارائه طرح درس در گروه
 •   نشر و انتشارآثار علمی
 •   ارتقای مرتبه علمی کلیه اعضا

۳- با هدف ارتقای سیستم آموزشی و دانشکده رعایت این موارد مد نظر می باشد:

 •  زمانبندی و تکمیل طرح های پژوهشی
 •  کاهش زمان ماندگاری دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی
 •  تعامل بین گروه ­ها در فعالیت­ های علمی
 •  بازنگری سرفصل دروس
 •  توجه به جذب نیروی علمی جدید کارآمد در گروه ­ها و توجه به ارتقا کارشناسان
 •  توسعه مجلات علمی
 •  برقراری نشست­ های تخصصی
 • برگزاری کارگاه­ های آموزشی
 •   تقویت گروه ­های پژوهشی
 •  ارتقای کیفیت انجمن های علمی دانشجویان
 •  تقویت المپیادها و رشد استعدادهای دانشجویان
 •  تعامل علمی و پژوهشی بین دانشکده ­ها

۴- با محوریت گسترش ارتباط با جامعه ذکر این نکات سازنده خواهد بود:

 • توجه به جهت گیری درست کارآفرینی
 •  توجه به جنبه ­های کاربردی دروس
 •  ارتقای کیفیت دروس کارورزی، کار عملی و یا آزمایشگاهی
 • برگزاری همایش های علمی
 • توسعه همکاری گروه­ ها در اجرای آموزش­ های آزاد
 •  توجه به انعقاد و انجام طرح های پژوهشی و گسترش دستاوردهای شاخص و افتخارات دانشکده
 •  توسعه طرح­ های پژوهشی دانشجویی
 •  استفاده از توان دانشجویان مقاطع ارشد و بویژه دکتری
 •    ارتباط با سازما­ن ها و مراکز توسعه و نوآوری
 • بروز رسانی سایت دانشکده جهت معرفی قابلیت­‌های آن.

 

با آرزوی توفیق روزافزون

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۹