معاونین آموزشی پیشین

 

  •  حاجی محمد محمدی نژاد

    حاجی محمد محمدی نژاد

    معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •   دانشیار

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

  •   گروه ریاضی

 

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۸۲۰