معاون پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۴۴۴۱
دکتر

  دکتر روح الله خانی

  معاون پژوهشی پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


  •   معاون پژوهشی دانشکده

  •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

  •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

  •     056-31026603

  •   056-32202041

  •   rouhollah.khani@birjand.ac.ir

  •   https://cv.birjand.ac.ir/khani/fa

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۹