گروه ریاضی

تعداد بازدید:۱۲۰۵۰

گروه ریاضی علاوه بر دوره های کارشناسی، از سال ۱۳۷۹  به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته ریاضی گرایش محض و از سال ۱۳۸۶ در گرایش ریاضی کاربردی اقدام نموده است. این گروه هم اکنون دارای 15 عضو هیأت علمی و تعداد زیادی دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در گرایش های ریاضی کاربردی و ریاضی محض و همچنین دکترای ریاضی می باشد. تا کنون بالغ بر ۱۴۶۱ دانشجو در مقطع کارشناسی، ۲۰۳ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 22 دانشجو در مقطع دکتری فارغ التحصیل نموده است. گروه ریاضی در بین گروه های ریاضی سراسر کشور همواره جایگاه خاصی از نظر قبولی در کارشناسی ارشد داشته به طوری که در سال ۱۳۷۲ از این لحاظ رتبه دوم کشوری را کسب نموده است. هم اکنون، تعداد زیادی دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در بخش ریاضی پذیرش می شود.

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
ریاضی 5 9 1 15

 

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۴۰۰