آزمایشگاه محاسبه پیشرفته در ریاضیات

تعداد بازدید:۵۳۰

 

  آزمایشگاه محاسبات پیشرفته در ریاضیات


  •   مسعود امان (دکترای ریاضی)

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار -گروه ریاضی

  •   بلوک ب، طبقه دوم گروه ریاضی              

  •   ---> دانلود دستورالعمل آزمایشگاه

  •   056-31026753

  •   mamann[at]birjand.ac.ir

 

 

 

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۹