رییس دانشکده

رییس دانشکده

 

  امید ربیعی مطلق

  رئیس دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •   دانشیار

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

  •   گروه ریاضی

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۲۱۴