کارکنان واحد رایانه

تعداد بازدید:۳۶۰۹

مجید پسندیده فرد

کارشناس واحد رایانه


  • مدیریت امور آموزشی

  • واحد رایانه

  • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۲۲

قاسم قانونی

کارشناس واحد رایانه


  • مدیریت امور آموزشی

  • واحد رایانه

  • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۲۱‌‌‌‌‌‌‌

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۳۹۹