فرآیند انصراف از تحصیل

تعداد بازدید:۵۰۵
مراحل انجام فرآیند توضیحات هر مرحله
۱- درخواست دانشجو

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود را در سامانه پویا ثبت می‌کند.

نکته مهم:
د‌‌‌انشجوی متقاضی انصراف نباید منع تحصیل داشته باشد. بعبارت دیگر دانشجوی اخراجی نمی‌تواند انصراف دهد.

۲- بررسی و تأیید مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه در این مرحله مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه ضمن صحبت شفاهی با دانشجو به بررسی دلایل انصراف می‌پردازد.
 
۳- تأیید مدیر گروه این مرحله جهت اطلاع مدیر گروه آموزشی و بررسی دلایل انصراف دانشجویان جهت آسیب شناسی و برنامه‌ریزی‌های لازم در نظر گرفته شده است
۴- فعالسازی تسویه حساب توسط کارشناس گروه در این گام منع تحصیل دانشجو توسط کارشناس گروه بررسی می‌شود. دانشجوی اخراجی نمی‌تواند انصراف دهد.
در صورت عدم وجود مشکل تسویه حساب دانشجو فعال می‌شود.
۵- تأیید اداره خدمات آموزشی آموزش کل

در این مرحله کارشناس اداره خدمات آموزشی در آموزش کل، نامه معرفی به نظام وظیفه و مدارک دانشجوی منصرف از تحصیل را تحویل وی می‌دهد.

نکته مهم:
تحویل اصل مدارک فقط برای دانشجویان انصرافی شبانه و همینطور دانشجویان انصرافی روزانه ای که تسویه حساب آموزش رایگان خود را انجام داده باشند انجام می‌شود.

 

آخرین ویرایش۰۹ فروردین ۱۴۰۱