فرآیند درخواستهای کمیسیون بررسی موارد خاص

تعداد بازدید:۳۶۳
ردیف مراحل انجام فرآیند توضیحات هر مرحله
۱ درخواست دانشجو دانشجو درخواست خود را از منوی درخواست های آموزشی> درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص ثبت میکند.
۲ تأیید استاد راهنما استاد راهنما درخواست دانشجو را بررسی و در صورتیکه نکته یا ملاحظه خاصی داشته باشد در بخش توضیحات درج میکند.
۳ تأیید مدیر گروه مدیر گروه درخواست دانشجو را بررسی و در صورتیکه نکته یا ملاحظه خاصی داشته باشد در بخش توضیحات درج میکند.
۴ تأیید معاون آموزشی دانشکده معاون آموزشی دانشکده درخواست دانشجو را بررسی و در صورتیکه نکته یا ملاحظه خاصی داشته باشد در بخش توضیحات درج میکند.
۵ تأیید کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام کارشناس اداره خدمات آموزشی درخواست دانشجو را بررسی و پس از کنترل و بررسی وضعیت تحصیلی و نظام وظیفه (دانشجویان پسر) در صورتیکه نکته یا ملاحظه خاصی داشته باشد در بخش توضیحات درج میکند.
۶ رأی کمیسیون بررسی موارد خاص کمیسیون درخواست دانشجو را بررسی، رأی مقتضی صادر میشود و سپس کارشناس کمیسیون آن را در قسمت نامه های کمیسیون در پرتال دانشجو ثبت میکند.
۷ ثبت کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام

کارشناس پذیرش و ثبت نام با توجه به رای صادره کمیسیون در پرتال دانشجو تغییرات لازم (ثبت مرخصی تحصیلی، حذف نیمسال، اخراج و..) را اعمال می کند.

نکته مهم:

  • دانشجویان پسر سنواتی که کمیسیون با افزایش سنوات آنها موافقت میکند باید حتماً قبل از اعمال حکم در پرتال دانشجویی به کارشناس اداره خدمات آموزشی مراجعه کرده نامه نظام وظیفه را دریافت، به نظام وظیفه مراجعه و سنوات ارفاقی را اخذ نمایند. سپس کارشناس اداره خدمات آموزشی حکم کمیسیون را در پرتال دانشجو اعمال میکند.
۸ ثبت کارشناس واحد رایانه مدیریت آموزشی کارشناس واحد رایانه با توجه به حکم کمیسیون تغییرات لازم را در سامانۀ سدف (انتساب قانون جدید آموزشی، مجوز انتخاب واحد و…) اعمال میکند.
۹ اطلاع به معاون آموزشی دانشکده تصمیم کمیسیون به معاون آموزشی دانشکده اطلاع داده میشود.
۱۰ اطلاع به مدیر گروه تصمیم کمیسیون به مدیر گروه آموزشی مربوطه اطلاع داده میشود.
۱۱ جهت اطلاع و اقدام کارشناس گروه تصمیم کمیسیون جهت اعمال موارد قانونی به کارشناس گروه ابلاغ میشود.

 

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۱