فرآیند درخواست مدارک تحصیلی از دانشگاه قبلی

تعداد بازدید:۲۰۵
ردیف مراحل انجام فرآیند توضیح هر مرحله
۱ درخواست دانشجو دانشجوی نوورود که در ابتدا در دانشگاه دیگری پذیرفته و ثبت نام شده و مدارک خود را تحویل آن دانشگاه داده است و سپس از طریق سازمان سنجش به دانشگاه بیرجند معرفی شده است، درخواست خود را با ذکر نام دقیق رشته، مقطع و دانشگاه محل قبولی اول در سامانه پویا ثبت می کند.
۲ تأیید توسط کارشناس اداره خدمات آموزشی کارشناس اداره خدمات آموزشی با توجه به اطلاعاتی که دانشجو در درخواست خود قید کرده با دانشگاه مورد نظر مکاتبه نموده و کلیه مدارک تحصیلی دانشجو را درخواست می کند.

 

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۱