فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل

تعداد بازدید:۸۹
ردیف مراحل انجام فرآیند توضیحات هر مرحله
۱ درخواست دانشجو دانشجو درخواست خود را ثبت می کند.
۲ بررسی، تأیید و صدور توسط کارشناس کارشناس اداره خدمات آموزشی انتخاب واحد دانشجو را کنترل و درصورت داشتن انتخاب واحد درخواست دانشجو را تأیید می کند.

 

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۱