فرآیند صدور گواهی معدل ( مخصوص دانشجویان جاری کارشناسی، پذیرفته شده ارشد)

تعداد بازدید:۳۶۳
ردیف مراحل انجام فرآیند توضیحات هر مرحله
۱ درخواست دانشجو دانشجوی متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد یا پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد که هنوز موفق به دریافت گواهی موقت نشده است، درخواست خود را ثبت می¬کند.
۲ تأیید توسط کارشناس اداره خدمات آموزشی کارشناس اداره خدمات آموزشی معدل دانشجو تا تاریخ مورد تقاضای دانشجو را ثبت و تأیید می کند.

 

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۱