کارکنان واحد بایگانی

تعداد بازدید:۳۱۱۵
1540870763-j-hassanzade-001.jpg

جواد حسن زاده


  • مدیریت امور آموزشی

  • واحد بایگانی

  • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۳۲

محمد کرامتی

مهدی دادران


  • مدیریت امور آموزشی

  • واحد بایگانی

  • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۳۱

فاطمه برنجی

فاطمه برنجی


  • مدیریت امور آموزشی

  • واحد بایگانی

  • ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱-۴۴۶

آخرین ویرایش۱۸ شهریور ۱۳۹۹