بازدید ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم اداری و مالی دانشگاه و معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

۰۴ تیر ۱۴۰۱ | ۰۷:۳۲ کد : ۱۹۲۰۹ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۸۴۴

روز چهارشنبه2 تیرماه 1401 جناب آقای دکتر لامعی رئیس محترم دانشگاه به همراه جناب آقای دکتر عارفی معاون محترم اداری و مالی دانشگاه و جناب آقای دکتر حسینی واشان معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست بازدید نمودند و در جلسه دیدار و گفتگو با اساتید و کارکنان محترم دانشکده شرکت نمودند و در خصوص درخواست های همکاران و موارد دانشکده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۴۰۲