رییس دانشکده

تعداد بازدید:۵۲۸۰
دکتر مهدی جهانی

  دکتر مهدی جهانی

  رئیس پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست


  •   دانشیار- بیمارشناسی گیاهی 

  •   حوزه ریاست دانشکده

  •   31027501

  •   05632254050

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۴۰۲