تاریخچه

تعداد بازدید:۲۸۸۶

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست در سال ۱۳۹۱ از مجموعه دانشکده کشاورزی تفکیک گردید و اینک به عنوان دانشکده ای مستقل در پردیس امیرآباد مشغول فعالیت می باشد. رشته منابع طبیعی - تکنولوژی مرتع و آبخیزداری در سال ۱۳۷۲ ورشته تکنولوژی محیط زیست در سال ۱۳۷۳ در سابقه آموزشی این دانشکده جدیدالتأسیس قابل ذکر است. با توجه به فراهم شدن امکانات آموزشی، آزمایشگاهها و کادر علمی، شورای گسترش وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با پذیرش دانشجوی روزانه و شبانه کارشناسی ناپیوسته محیط زیست در سال ۱۳۸۵، رشته کارشناسی پیوسته محیط زیست در سال ۱۳۸۹، رشته کارشناسی ارشد محیط زیست در دو گرایش آلودگیهای محیط زیست و ارزیابی و آمایش سرزمین در سال ۱۳۸۷، رشته کارشناسی ارشد مرتعداری در سال ۱۳۹۰ و رشته کارشناسی ارشد آبخیزداری در سال ۱۳۹۳ موافقت نموده است. وجود اساتید متعهد و متخصص، کارشناسان توانمند و واحدهای کارگاهی و آزمایشگاهی مجهز به تجهیزات پیشرفته، فرصت مناسبی را فراهم آورده است تا دانشجویان با گذراندن واحدهای عملی و نظری تخصصی و انجام پروژه های پژوهشی وتحقیقاتی بر غنای علمی خویش بیفزایند. بر این اساس شورای گسترش آموزش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۵ با پذیرش دانشجوی دکتری محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست در این دانشکده موافقت نموده است، همچنین در سال ۱۳۹۹ رشته زیست فناوری گرایش صنعت و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشکده راه اندازی شد. قابل ذکر است از سال ۱۳۹۷ پذیرش دانشجوی دکتری علوم و مهندسی محیط زیست بدون گرایش صورت گرفته است. مدیریت پردیس با همکاری سایر عوامل آموزشی واجرایی، ارتقای سطح علمی دانشجویان و همکاری با سایر واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی به منظور انجام پروژه های علمی و پژوهشی مشترک را وجه همت خود قرار داده است.

دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند آمادگی خود را برای همکاریهای دو جانبه با سایر ارگانهای دولتی و خصوصی در زمینه خدمات آزمایشگاهی، آموزشی و مشاوره و انجام فعالیتهای علمی، تحقیقاتی و پژوهشی اعلام می نماید. همچنین دانشجویان سایر واحدهای دانشگاهی نیز با انجام مراحل اداری مربوطه، امکان استفاده از خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز برای انجام پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی را خواهند داشت.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
محیط زیست  - ۳ ۲ - ۵
مرتع و آبخیزداری ۲ ۴ - ۶
رشته های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان
گروه گرایش کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 ​

محیط زیست

 علوم و مهندسی محیط زیست  *  -
علوم و مهندسی محیط زیست - گرایش آلودگی های محیط زیست  - * -
 علوم و مهندسی محیط زیست -گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین -  * -
علوم و مهندسی محیط زیست - - *
زیست فناوری گرایش صنعت و محیط زیست - * -
مرتع و آبخیزداری مهندسی طبیعت *  - -
مرتعداری - * -
آبخیزداری - * -

 

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۴۰۲