آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

تعداد بازدید:۲۰۶۶

 

  آزمایشگاه آلودگی و آزمایشگاه جذب اتمی

مسئول آزمایشگاه: دکتر محمدرضا رضائی


  • تجهیزات آزمایشگاه: دستگاه جذب اتمی، دستگاه اسپکتروفتومتری، میکروسکوپ های نوری، بن ماری، اتوکلاو، اولتراسونیک، شیکر، انکوباتورهای مختلف، TOC آنالایز، کوره، حمام شن، مولتی آنالایز

  • خدمات آزمایشگاهی: انجام کلیه آزمایشات مربوط به خواص کیفی نمونه های آب و پساب، اندازه گیری فلزات سنگین موجود در نمونه های آب و پساب، خاک و بیولوژی، اندازه گیری میزان کل کربن آلی توسط دستگاه TOC آنالایزر، اندازه گیری میزان ترکیبات آلی، آنتی بیوتیک ها و داروها، انجام آزمایشات مربوط به نمونه های خاک و رسوب، انجام آزمایشات در زمینه بیولوژی و میکروبیولوژی، آماده سازی انواع محیط کشت، آنالیز نمونه های گیاهی و جانوری   

  •                   

  • کارشناس آزمایشگاه: مهندس حسین شکری

  • 05632254044-324

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۴۰۰