آزمایشگاه سنجش از دور

تعداد بازدید:۶۱۵
دکتر مسلم رستم پور

  دکتر مسلم رستم پور

مسئول آزمایشگاه سنجش از دور


  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۴۰۲