تازه های کتاب


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
GV‎ ۷۱۳‎ /م‎۳۴۵مدیریت ریسک در ورزشتالیف کورش ویسی... [ و دیگران ]؛ ویراستار آرش ویسی.
CB‎ ۱۵۸‎ /آ‎۴۶آشنایی با برخی تجارب آینده‌نگاری و آینده‌پژوهی در جهان : ویراست دوم: مطالعه موردی اروپانگارندگان علی پایا ... [و دیگران] ؛ ویراستار علمی و ادبی حسن بشیری.
Q‎ ۱۸۰‎ /۵۵ /ر‎۹‎ ر‎۲ ۱۳۹۶راهنمای فراسکاتی : رهنمودهای پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD) برای ارزیابی فعالیت‌های پژوهش و توسعه تجربی ‎۲۰۱۵برگردان محمدرضا افضلی ... [و دیگران]
T‎ ۵۸/۵‎ /ب‎۲باز خوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعاتتالیف علیرضا حسن زاده ... [ودیگران]؛ ویراستار علمی و ادبی نصرالله حسن زاده و علیرضا کبودان
HV‎ ۶۴۳۱‎ /س‎۷۵سلاح‌های نامتعارف و تروریسم بین‌الملل : چالش‌ها و رویکردهای جدید[ویراستاران مگنس رنستروپ، مگنس نورمارک] ؛ مترجمین حبیب‌ا... مشهدی، محسن مبارکی ؛ [به سفارش] دانشگاه زابل.
QH 581.2 .C4Cell biologyE. D. P. De Robertis, w.w. Nowinski, Saez, F. A
TL 793 .S32Space Missions from sputnik to spaceShipOne: the history of space flighteditor: Jim Winchester
P 95.8 .M38 1998Media & democracyedited by Nirmala Rao Khadpekar
SF 375 .A5 A8Atlas of Iranian sheep breedsVahid Akbarineja... [et al.]
AE 5 .B72Britannica ready reference enyclopediaeditors of encylopedia
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸