تازه های کتاب


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۳۰ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
GV‎ ۷۰۶‎ /۵ /ن‎۶نظریه‌های کلاسیک و مدرن در جامعه شناسی ورزششیوا شکاری...[ودیگران]
RC‎ ۴۸۹‎ /ر‎۹‎ ف‎۴فرمول‌بندی روان‌پویشیتالیف دبراال. کابانیس...[و دیگران]؛ ترجمه لیلا محمدی...[و دیگران].
HV‎ ۴۳‎ /الف‎۲استانداردهای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی[تهیه کننده اتحادیه ملی مددکاران اجتماعی]؛ مترجمان اسماعیل عباسی، سجاد مجیدی‌پرست، حسین رضایی‌حسین‌آبادی.
BL‎ ۷۸۱‎ /گ‎۴‎ ج‎۹جهان اسطوره‌هارابرت گریوز و ... [و دیگران] [صحیح : رابرت گریوز]؛ برگردان ابوالقاسم اسماعیل‌پور
B‎ ۴۲۳۸‎ /ب‎۴۲‎ خ‎۴خداجویان روس : مجموعه مقالات به انضمام مقالاتی در معرفی و نقد فیلسوفنیکلای بردیایف؛گردآوری و ترجمه ی رضا وسمه گر
PIR‎ ۸۳۴۱‎ /م‎۹۳۷۴‎ ی‎۸۲ ۱۳۹۸پیش ادیب عشق : ارج‌نامه استاد دکتر سعید حمیدیانبه خواستاری و اهتمام احمدرضا بهرام‌پور عمران، محمدامیر جلالی.
HQ‎ ۱۷۳۵‎ /۲ /گ‎۴۷ ۱۳۹۷گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران (۱۳۹۰-‎۱۳۸۰) مجموعه مقالاتمدیر طرح فاطمه جواهری ؛ کمیته‌ی ناظر سوسن باستانی...[ و دیگران] ؛ کمیته‌ی داوران شیرین احمدنیا...[ و دیگران] ؛ مدیر اجرایی اشرف‌سادات موسوی ؛ ویرایش زهرا داوری‌گراغانی؛ تهیه و تدوین موسسه رحمان (رشد، حمایت، اندیشه)
H‎ ۶۲‎ /ر‎۲ ۱۳۹۷راهنمای پژوهش روش های آمیخته و چند روشیویراستاران شارلین هس بایبر، لورک جانسون ؛ترجمه مرتضی اکبری ... [و دیگران ]
Z‎ ۶۷۳‎ /م‎۴مروری بر برخی از : انجمن‌های بین‌المللی و ملی کتابداری و اطلاع رسانینصرت ریاحی‌نیا...[ودیگران]؛ ویراستار سمیه‌سادات آخشیک.
Z‎ ۶۷۸‎ /۸۵ /ش‎۲شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌ها[موسسه استاندارد بریتانیا]؛ ترجمه علی‌حسین قاسمی.
آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۸