تازه های کتاب


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۳۰ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
GV‎ ۷۰/۲‎ /و‎۸‎ ج‎۹ولی‌الهی، جلال، ‎۱۳۴۰ -[جی.آی.اس. آرک ویو ] GIS Arcvieu در طرح‌ها و پروژه‌های علمی - کاربردی: مثال‌هایی از تحلیل‌های مکانی در دانش محیط زیست، جغرافیا..تالیف جلال ولی‌الهی
LB‎ ۲۳۵۳‎ /ش‎۸‎ آ‎۹شکری، مهدی، ‎۱۳۶۰ -آئین دادرسی مدنیتالیف مهدی شکری
N‎ ۷۲۸۰‎ /ر‎۳‎ آ‎۹رحمانی، جبار، ‎۱۳۵۹ -آئین و هنر در فرهنگ ایران : مقالاتی در باب ابعاد هنرهای آئینی در فرهنگ ایرانیجبار رحمانی
B‎ ۹۴۵‎ /آ‎۴‎ ز‎۹زیباکلام،فاطمه، ‎۱۳۳۰ -آرای فلسفی و تربیتی مورتیمر جی. آدلرتالیف فاطمه زیباکلام، سمیرا حیدری
JQ‎ ۱۷۸۶‎ /ی‎۱۳‎ آ‎۴۲گردآورنده، عسگری، فرشاد، ‎۱۳۷۱ -آزمون استخدامی بانک‌های دولتی و خصوصیتالیف و گردآوری فرشاد عسگری
QA‎ ۷۶/۷۳‎ /پ‎۹۵‎ ق‎۲قاضی سعیدی، علیرضا، ‎۱۳۶۲ - ، گردآورنده، مترجمآزمون خودکار برنامه‌های کاربردی تحت وب از طریق Robot frameworkترجمه و تالیف علیرضا قاضی‌سعیدی، احمدرضا سنجری.
LB‎ ۲۳۵۳‎ /پ‎۹‎ ر‎۹۲پیری، مرتضی، ‎۱۳۵۷ -آزمونهای جامع ارشد روانشناسی ۱۳۹۷ - ‎۱۳۸۶مرتضی پیری،صادق خدامرادی
HM‎ ۸۸۱‎ /ص‎۷‎ آ‎۵صفاری، مجید، ‎۱۳۴۵-آسیب شاسی اجتماعیتالیف: مجید صفاری نیا
PIR‎ ۸۰۸۲‎ /آ‎۵ساعدی، غلامحسین، Saidi, Ghulam Husayn، ۱۳۱۴ - ‎۱۳۶۴آشغالدونیغلامحسین ساعدی؛ ویرایش دفتر انتشارات نگاه.
آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۸