کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه منتشر شد

۲۳ مهر ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۷ کد : ۱۰۱۵۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۷
کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه منتشر شد

کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه منتشر شد. در این مجموعه منابع کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه که در ارتباط با موضوع دفاع مقدس و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و ادبیات پایداری بوده است معرفی و اطلاعات کتابشناختی و اطلاعات تحلیلی منابع از نرم افزار کتابخانه استخراج شده است. تعداد 509 عنوان کتاب در این حوزه موضوعی وجود داشته، که متن اثر به ترتیب حروف الفبای عنوان تنظیم شده است. در پایان نمایه موضوعی و نمایه یدیدآوردندگان آن نیز به ترتیب حروف الفبا آورده شده است. امید است این مجموعه مورد استفاده اهل قلم و پژوهشگرانی که در این حوزه قلم فرسایی می نمایند قرار گیرد.

جهت دانلود کتاب به بخش نمایشگاهها در سایت کتابخانه مرکزی و مرکز نشر  مراجعه فرمایید.


نظر شما :