اخبار

بازدید دانشجویان رشته  صنایع دستی

بازدید دانشجویان رشته  صنایع دستی گالری

دانشجویان رشته صنایع دستی دانشکده هنر روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به منظور آشنایی با خدمات و بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی به سرپرستی دکتر خلیل نژاد ریاست محترم دانشکده هنر  از کتابخانه مرکزی و مرکز نشر بازدید کردند.

ادامه مطلب