کارگاه اصول مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی بصورت مجازی برگزار شد

۰۸ دی ۱۴۰۰ | ۱۸:۴۶ کد : ۱۶۴۳۷ اخبار
تعداد بازدید:۵۹
کارگاه اصول مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی بصورت مجازی برگزار شد

در روز جهارشنبه  هشتم دی ماه 1400 از ساعت 12 الی 14 گارگاه آموزشی مجازی تحت عنوان اصول مقاله نویسی علمی  به زبان انگلیسی با تاکید بر علوم انسانی در دانشگاه بیرجند برگزار شد. این کارگاه برای تولنمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار گردید. کارگاه مذکور به همت کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه و شورای توانمندسازی اعضای هیات علمی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد. در این کارگاه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاههای استان شرکت داشتند.

مدرس کارگاه سرکار خانم شعله ارسطوپور عضو هیات علمی گروه علم اظلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که به در این سخنرانی به شرح مبسوطی در خصوص مقالات مروری، مقالات پژوهشی و اجزای این مقالات شامل عنوان، نویسندگان و وایستگی سازمانی، چکیده، مقدمه، سوالات پژوهش، پیشینه پژوهش، فرضیات، ضرورت انجام پژوهش و ساختار قسمتهای مختلف پژوهش و نحوه تنظیم زیربخشهای هر یک از قسمتهای مقاله به ایراد سخن پرداختند.

 


نظر شما :