راه اندازی کارگاه دانش شناسی در کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

کارگاه دانش شناسی برای استفاده دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی در محل کتابخانه مرکزی دایر شد.
۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۳ کد : ۶۹۴۶ اخبار
تعداد بازدید:۳۸۵

هدف اصلی ایجاد کارگاه، کمک به دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی در مقاطع مختلف جهت ایجاد مهارت های آموزشی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی می باشد.  کارکرد اصلی ایجاد کارگاه بعــد آموزشــی آن است. بنابر این تمام امکانات موجود در کارگاه به منظور کمک به آموزش دروس عملی دوره های علم اطلاعات و دانش شناسی ایجاد شده است.  علاوه بر این، کارکردهای فرعی زیر نیز مورد نظر می­ باشد که عبارتند از:

  • کمک به برنامه های آموزشی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
  • فراهم کردن زمینه ای برای برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با رشته علم اطلاعات و دانش شناسی با استفاده ازامکانات موجود کارگاه­ها،
  • کمک به دانشجویان جهت انجام تکالیف دروس عملی علم اطلاعات و دانش شناسی از جمله سازماندهی مواد.
  • کمک به دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی  جهت بالا بردن سواد رایانه ای و نیز سواد اطلاعاتی خود به منظـور به کارگیری آموخته های آنها درآینده شغلی.

علاوه بر این کارگاه در حال حاضر بخش اطلاع رسانی 1 و 2 کتابخانه مرکزی  با دارا بودن 115 دستگاه کامپیوتر فعال ارائه خدمات به دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و کلیه دانشجویان  می پردازد. 


نظر شما :