اخبار - آرشیو

چالش عکس ورزشی

چالش عکس ورزشی

با توجه به تعطیلی اماکن ورزشی و لغو کلیه مسابقات برآن شدیم که با برنامه و چالش های خاص(چالش عکس ورزشی) تب و تاب ورزش دانشگاه را با عکس های قدیمی تیم های ورزشی همچنان حفظ کنیم.

ادامه مطلب
چالش شنا سوئدی و طناب زنی

چالش شنا سوئدی و طناب زنی

با توجه به تعطیلی اماکن ورزشی و لغو کلیه مسابقات برآن شدیم که با برنامه و چالش های خاص(چالش شنا سوئدی و طناب زنی ) تب و تاب ورزش دانشگاه را با انجام ورزش در خانه همچنان حفظ کنیم.

ادامه مطلب