اخبار - آرشیو

برگزاری جلسه شورای تربیت بدنی و ورزش مورخ ۹۹/۰۲/۲۹

برگزاری جلسه شورای تربیت بدنی و ورزش مورخ ۹۹/۰۲/۲۹

جلسه شورا تربیت بدنی و ورزش دانشگاه مورخ ۹۹/۰۲/۲۹ با حضور همه اعضاء شورا به صورت مجازی برگزار گردید ، در این جلسه اعضاء به بحث و تبادل نظر در خصوص ورزش دانشگاه پرداختند من جمله تقویم ورزشی سال ۹۹ و نرخ نامه پیشنهادی اماکن و مجتمع آبی میلاد توسط مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه و دبیر شورا ارائه و به تصویب رسید . همچنین یک پک پیشنهادی مدیریت تربیت بدنی جهت تشویق دانشجویان مدال آور وقهرمان دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

ادامه مطلب