موزه مجازی

تعداد بازدید:۵۷۶

از ستون سمت راست می توانید به گالری تصاویر، فیلم ها و تورهای مجازی بخش های مختلف موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند دسترسی پیدا کنید.

 

 

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۴۰۰