پایان نامه های گروه محیط زیست

دانشكدهگروه آموزشينام خانوادگي و نامعنوانحالت درس
 
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستاناوی سعیدهمدل سازی پخش و پراکنش ذرات معلق کارخانه سیمان لار با مدلAERMODپایان نامه ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستصادق سرند نرگسبررسی آلودگی به فلزات سنگین سرب، کروم و کادمیوم در خاک و گیاه مزارع کاشت زعفران فردوسپایان نامه ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستیزدانی شرق عطیهکارایی فرایند سونوکاتالیست در حذف ایبوپروفن با استفاده ازهیبرید نانوذرات پالادیوم-گرافنپایان نامه ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستغلامی اعظمبررسی حذف فتوکاتالیستی کلیندامایسین از محلول های آبی با استفاده از فتوکاتالیست Tio2پایان نامه ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستخسروی محمدسلطان فاطمهبررسی نانوالیاف نایلون -6/ دندریمر پلی پروپیلن ایمین به عنوان جاذب با کارایی بالا برای حذف رنگ های آنیونی از محلول های آبیپایان نامه ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیسترنجبر علیبررسی فلزات سنگین (کادمیوم، آرسنیک و سرب) در ریزگردهای شهر بیرجندپایان نامه ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستباقری احمدبررسی گیاه پالایی خاک های آلوده به فلزات سنگین کادمیوم و سرب توسط گیاه سورگومپایان نامه ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستده جو بهزادبررسی گیاه پالایی خاک های آلوده به فلزات سنگین سرب و کادمیوم توسط گیاه قیاقپایان نامه ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستخارکن جوادبررسی غلظت سرب، آهن و منگنز در خاک و گیاه کاج در کاربری های مختلف شهر بیرجندپایان نامه ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستخسروی عزت الهافزایش راندمان حذف پنی سیلین به وسیله ی فرایند سونوکیت با نانواکسیدهای مغناطیسی تیتانیومپایان نامه ارشد
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷