اطلاعیه ها

وبینار «به وقت احیا تالاب»
انجمن علمی محیط زیست دانشگاه بیرجند با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی و اتحادیه انجمن های علمی محیط زیست به مناسبت روز جهانی تالاب ها برگزار میکند.

وبینار «به وقت احیا تالاب»

ادامه مطلب
بازدید از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی
به مناسبت هفته پژوهش شرکت تاوا جوانه سبز با همکاری هسته کارآفرینی پردیس کشاورزی،منابع و محیط زیست، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی و مربیان همتا برگزار میکند؛

بازدید از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

ادامه مطلب