روز جهانی کارکنان موزه

روز جهانی کارکنان موزه

۳۰ مهر ۱۴۰۱

30 مهرماه، مصادف با 22 اکتبر، با عنوان روز جهانی کارکنان موزه نامگذاری شده است. موزه و مرکز اسناد و ...