اسناد

تعداد بازدید:۱۶۰۲

یکی از اهداف موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند حفظ میراث و هویت فرهنگی دانشگاه، شهر بیرجند و استان خراسان جنوبی است. به همین منظور موزه ها و مرکز اسناد دانشگاه راه اندازی تا در محیطی استاندارد می تواند از اسناد یا اشیاء هویتی این منطقه برای استفاده نسل های آینده حفاظت کند. تاکنون تعداد زیادی از همشهریان و همکاران با اعتماد اسناد و اشیاء خود را در اختیار قرار داده اند. شما هم توانید در صورت تمایل در این زمینه اقدام نمایید. اسناد می تواند یا به صورت اهدا و وقف و یا به صورت امانت در اختیار مرکز اسناد قرار گیرد و هر زمان که اهدا کننده تمایل داشته باشد از این اسناد بازدید نماید.

در صورت تمایل برای دریافت توضیحات بیشتر یا اهدا اسناد و اشیاء، لطفاً با کارشناس موزه تماس یا از طریق فرم زیر اقدام نمایید.
 

- - - دریافت فایل نیک اندیشانی که اشیاء و اسناد خود را به موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه اهدا کرده اند: به زودی بارگذاری می شود.

- - - فرم ارسال محتوا (اسناد) به موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه

- - - سامانۀ اسناد و اشیاء موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند: به زودی بارگذاری می شود.

 

 

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۴۰۰