اشیاء

تعداد بازدید:۱۶۳۱

یکی از اهداف موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند حفظ میراث و هویت فرهنگی دانشگاه، شهر بیرجند و استان خراسان جنوبی است. به همین منظور مرکز اسناد دانشگاه راه اندازی تا در محیطی استاندارد می تواند از اسناد هویتی این منطقه برای استفاده نسل های آینده حفاظت کند. تاکنون تعداد زیادی از همشهریان و همکاران با اعتماد اسناد خود را در اختیار قرار داده اند. شما هم توانید در صورت تمایل در این زمینه اقدام نمایید. اسناد می تواند یا به صورت اهدا و وقف و یا به صورت امانت در اختیار مرکز اسناد قرار گیرد و هر زمان که اهدا کننده تمایل داشته باشد از این اسناد بازدید نماید.

 

در صورت تمایل برای دریافت توضیحات بیشتر یا اهدا سند، لطفاً با کارشناس موزه تماس یا از طریق فرم زیر اقدام نمایید.
 

فایل نیک اندیشانی که اسنادی را به موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه اهدا کرده اند: به زودی بارگذاری می شود.

 فرم ارسال محتوا (اسناد) به موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه

سامانۀ اسناد موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند: به زودی بارگذاری می شود.

 

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰