تألیفات اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

عنوان کتابپدید آورهمکارانimage name
 
ملاحظات نظری و عملی پیرامون روند شکل گیری و بیان پرسش پژوهشترجمه دکتر احمد خامسان
مقیاس عناصر صوری هنر درمانیتألیف و ترجمه دکتر احمد خامسان
نگرشی به مدیریت اسلامیتالیف دکتر هادی پورشافعیعبدالرضا خدری خان آبادی
نگاهی به توسعه حرفه‌ای معلمتالیف دکتر هادی پورشافعیفاطمه ایوب،محمد اکبری و سیده ملیحه حسینی
نگاهی به تربیت رویکرد حرفه گرایی و توسعه حرفه‌ایتألیف دکتر هادی پورشافعیدکتر لیلا طالب زاده و ناهید آرین
نطریه‌ها و دیدگاه‌های یادگیریتألیف دکتر هادی پورشافعیدکتر لیلا طالب زاده و ناهید آرین
پژوهش و نگارش علمی (با رویکرد پایان نامه نویسی)تألیف دکتر هادی پورشافعی
نظریه ها و الگوهای آموزش و تدریس ( ماهیت کاربرد)تألیف دکتر هادی پورشافعیدکتر لیلا طالب زاده و ناهید آرین
تدریس اثربخش و اثربخشی تدریس رویکرد فرهیختگیتألیف دکتر هادی پورشافعیدکتر لیلا طالب زاده و ناهید آرین
انسان در ساحت سازمان ( نظریه‌ها و رویکردها)تألیف دکتر هادی پورشافعیعباس زاهدیان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۷