کارکنان

تعداد بازدید:۸۳۳۷
فاطمه عبداللهی

  فاطمه عبداللهی

مسئول آموزش پردیس علوم رفتاری و کارشناس گروه علم اطلاعات و دانش شناسی


 •   پردیس علوم رفتاری

 •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   31026805

عالیه آکار

  عالیه آکار

کارشناس گروه علوم تربیتی


 •   پردیس علوم رفتاری

 •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   31026830

حمید عرب نژاد

  حمید عرب نژاد

رئیس اداره امور عمومی پردیس علوم رفتاری و مسئول روابط عمومی پردیس علوم رفتاری


 •   پردیس علوم رفتاری

 •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 • 31026802

طاهره گنجی

  طاهره گنجی

کارشناس گروه روانشناسی


 •   پردیس علوم رفتاری

 •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   31029810

 
 
 
 
 محمد امین شبخوان
مسئول دفتر پردیس علوم رفتاری

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   31026800

 

  حسین مزگی نژاد

متصدی خدمات


 •   پردیس علوم رفتاری

 •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

آخرین ویرایش۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳