معاونت پژوهشی دانشکده

دکتر غلامحسین جهانگیر

  دکتر غلامحسین جهانگیر

  مسئول امور پژوهشی دانشکده


  •   استادیار

  •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

  •   بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تعداد بازدید:۳۰۷۲