مسئولین

تعداد بازدید:۶۴۱۷
محمد حسین سالاری فر

  حسین شکوهی فرد

  رئیس پردیس علوم رفتاری


 •   استادیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری    تلفن: 31026801-056

 • hshokohi@birjand.ac.ir

سعید ایل بیگی

  سعید ایل بیگی

  معاون پردیس علوم رفتاری


 •   دانشیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

 • 056-31026901

 

 دکتر محمد یوسفی

  مسئول امور پژوهشی پردیس علوم رفتاری


 •  استادیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

 • 056-31026921

 •  mogharnasi@birjand.ac.ir

 •  

    محمد جواد هاشم زاده

        مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

      

 


 •   دانشیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

 • 056-31026851

 •   Hhashemzadeh@birjand.ac.ir

 •   

لیلا طالب زاده شوشتری

  محمد رضا اسدی یونسی

  مدیر گروه روان‌شناسی


 •   استادیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

 • 056-31026814

 

محمدعلی

محمد علی رستمی نژاد

  مدیر گروه علوم تربیتی


 •   دانشیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

 • 056-31026831

 •  marostamod@birjand.ac.ir

 •  

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۴۰۲