مسئولین

محمد حسین سالاری فر

  محمد حسین سالاری فر

  رئیس پردیس علوم رفتاری


 •   استادیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

سعید ایل بیگی

  سعید ایل بیگی

  معاون پردیس علوم رفتاری


 •   دانشیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

 

 دکتر مهدی مقرنسی

  مسئول امور پژوهشی پردیس علوم رفتاری


 •  دانشیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

 •  mogharnasi@birjand.ac.ir

 •  

محمدرضا کیانی

  محمدرضا کیانی

  مدیر گروه


 •   استادیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

لیلا طالب زاده شوشتری

  لیلا طالب زاده شوشتری

  مدیر گروه


 •   استادیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

محمد اکبری

  محمد اکبری

  مدیر گروه


 •   استادیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

تعداد بازدید:۲۷۱۸