امور عمومی و خدمات

احمد قانونی

  احمد قانونی

  رئیس اداره امور عمومی پردیس شهدا


  •   وظایف:  برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم در جهت تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان، تدارک تجهیزات، ملزومات آموزشی، پژوهشی و اداری مصرفی دانشکده، پاسخگویی به مکاتبات واصله و انجام خدمات اداری و پشتیبانی، نظارت بر فرایند خرید و تنخواه گردانی و انبارداری در دانشکده، نظارت بر انجام امور مربوط به شرکت‌های طرف قرارداد دانشگاه نظیر مراکز کامپیوتر، تأسیسیات و نظافت محوطه، تحویل کالا و تجهیزات عمومی دانشکده، شرکت در دوره‌های آموزشی شغلی و تخصصی و انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

  •   بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

  •   220

  •  32227042

  •   

تعداد بازدید:۹۲۲