امور عمومی و خدمات

تعداد بازدید:۲۷۱۷
 
                  حمید عرب نژاد                                                                                                 رئیس اداره امور عمومی پردیس علوم رفتاری

  •  وظایف:  برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم در جهت تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان، تدارک تجهیزات، ملزومات آموزشی، پژوهشی و اداری مصرفی دانشکده، پاسخگویی به مکاتبات واصله و انجام خدمات اداری و پشتیبانی، نظارت بر فرایند خرید و تنخواه گردانی و انبارداری در دانشکده، نظارت بر انجام امور مربوط به شرکت‌های طرف قرارداد دانشگاه نظیر مراکز کامپیوتر، تأسیسیات و نظافت محوطه، تحویل کالا و تجهیزات عمومی دانشکده، شرکت در دوره‌های آموزشی شغلی و تخصصی و انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

  •   آدرس: بیرجند،دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

  •   تلفن: 31026800-056

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۱