معاونین پژوهشی پیشین

تعداد بازدید:۲۷۶۳
لیلی سیفی

  لیلی سیفی

  مسئول پژوهشی پیشین دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی


 •   دانشیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   پردیس علوم رفتاری

محمد علی رستمی نژاد

  محمد علی رستمی نژاد

  مسئول پژوهشی پیشین دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی


 • دانشیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   پردیس علوم رفتاری

مرضیه ثاقب جو

  مرضیه ثاقب جو

  مسئول پژوهشی پیشین دانشکده علوم ورزشی


 •   استاد

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   

 •   _m-saghebjoo[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۹