ریاست

تعداد بازدید:۶۴۹۷
محمد حسین سالاری فر

  حسین شکوهی فرد

   رئیس پردیس علوم رفتاری


  •   استادیار

  •   پردیس علوم رفتاری

  •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

  • 056-31026801

  •  hshokohi[at]birjand.ac.ir

  •  

 

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۱