افراد

تعداد بازدید:۷۶۳۰
فاطمه عبداللهی

  فاطمه عبداللهی

مسئول آموزش پردیس علوم رفتاری


 •   پردیس علوم رفتاری

 •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   31026805

عالیه آکار

  عالیه آکار

کارشناس گروه علوم تربیتی


 •   پردیس علوم رفتاری

 •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   31026830

حمید عرب نژاد

  حمید عرب نژاد

رئیس اداره امور عمومی پردیس علوم رفتاری


 •   پردیس علوم رفتاری

 •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   31026802

طاهره گنجی

  طاهره گنجی

کارشناس گروه روانشناسی


 •   پردیس علوم رفتاری

 •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   31029810

علی محمدزاده
مسئول دفتر پردیس علوم رفتاری . کارشناس آموزشی گروه علوم ورزشی

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   31026800

هادی صبور نوفرست

  هادی صبور 

متصدی خدمات


 •   پردیس علوم رفتاری

 •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۱