گروه علوم تربیتی

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران                                              انجمن مدیریت آموزشی ایران

انجمن علمی فناوری آموزشی ایران                                              مجله فناوری برنامه درسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه بیرجند

 

رشته علوم تربیتی از اوّلین رشته‌های علوم انسانی دانشگاه بیرجند است که در سال 1371 با پذیرش دانشجوی کارشناسی در گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی راه اندازی شد

به یمن حضور ارزشمند چهره ماندگار تعلیم و تربیت کشور، جناب استاد دکتر غلامحسین شکوهی رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی با گرایش برنامه ریزی درسی در سال 1379 تأسیس شد و در ادامه این روند نسبت به پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد علوم تربیتی با گرایش مدیریت آموزشی در سال 1387 اقدام شد.

در ادمه روند توسعه تحصیلات تکمیلی، در بهمن ماه 1394 نسبت به پذیرش دانشجوی مقطع دکتری در رشته برنامه‌ریزی اقدام شد. در حال حاضر این گروه با 7 عضو هیأت علمی شامل 2 عضو با مرتبه علمی دانشیار و 5 عضو با مرتبه علمی استادیار به فعالیت علمی و آموزشی خود ادامه می دهد.

این گروه مفتخر است که از اندیشه‌ها و نظرات آقای دکتر شکوهی استاد بی بدیل تعلیم و تربیت بهره‌ها برده است. دکتر غلامحسین شکوهی در سال 1305 در خوسف بیرجند متولد شد و در اردیبهشت ماه 1395 در جوار حضرت دوست آرام گرفت.                                                                                                               

تعداد بازدید:۶۷۱۴